Publicerad: 2018-02-04 21:16:24 av Per Engkvist
Nyhetskategori: Allmänt
[Redigera]

Årsmöte 2018 - Årsmöteshandlingar

Ronneby Orienteringsklubb genomför årsmöte på Karlsnäsgården söndagen den 11 februari 2018, klockan 16:00, enligt kallelse publicerad 2017-12-20.

Dagordning under Läs mer

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av två protokolljusterare och rösträknare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fråga om årsmötets utlysande
§6 Fastställande av dagordning
§7 Verksamhetsberättelse för 2017
§8 Förvaltningsberättelse för 2017
§9 Revisorernas berättelse för 2017
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Fastställande av medlemsavgift för 2019
§12 Fastställande av tävlingsavgift för 2019
§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018
§14 Inkomna motioner
§15 Förslag från styrelsen
Styrelsen föreslår inrättande av en kommunikations- och marknadsföringskommitté enligt bifogat protokollsutdrag.
§16 Val av ordförande på en tid av ett år
§17 Val av styrelseledamöter för en tid av två år och fyllnadsval för ett år
Val av sekreterare, fyllnadsval
Val av en ledamot, fyllnadsval
Val av kassör
Val av tre ledamöter
§18 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
§19 Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande på en tid av ett år
§20 Val av ledamöter i kommittéer för en tid av ett år
Tränings- och tävlingskommittén
Ungdomskommittén
Egna arrangemangskommittén
Karlsnäskommittén
Skid- och friidrottskommittén
Kommunikations- och marknadsföringskommittén
§21 Val av övriga funktionärer för en tid av ett år
OL-skytteansvarig tillika vapenansvarig
Utbildningsansvarig
Markkontaktman
Klädansvarig
Webbansvarig
Märkesombud
Trivselgrupp
§22 Övriga frågor
§22 Årsmötets avslutande

 
Länkar: Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2017 , Verksamhetsplan och budget 2018

   

 

De senaste nyheterna
Veckans bana vecka 252018-06-17
Tjoget version 1806172018-06-17
3 totalsegrar i 3 Skåningar och 1 Dansk2018-06-17
Tjogetträning m picknick!2018-06-17
Gemensamma klubbgrillningar!2018-06-17
Tjogetlöpare efterlyses2018-06-10
Sommarkväll vid Knut Hahnsskolan2018-05-23
Hällevikslägret 20182018-05-21
WOD; World Orienteering Day2018-05-21
Veckans bana vecka 212018-05-20


För att läsa fler och äldre nyheter - gå till Arkivet.

Sök i ROKs nyhetsarkiv:
Skriv in sökord:

© Ronneby OK (http://www.rok.nu) 2018