Publicerad: 2023-02-04 10:33:07 av Ingemar Ericsson
Nyhetskategori: Allmänt
[Redigera]

Kallelse till årsmöte i Ronneby OK

Ronneby Orienteringsklubbs medlemmar kallas till årsmöte på Karlsnäsgården söndagen den 5 februari 2023, klockan 14:00.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas på Ronneby Orienteringsklubbs hemsida samt på Karlsnäsgården senast en vecka före årsmötet.

Ingemar Ericsson
Ordförande

Förslag till föredragningslista (enligt stadgarna):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) föreningens kassör för en tid av två år, väljes jämna år
c) föreningens sekreterare för en tid av två år; väljes udda år
d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
e) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande
g) Kommittéledamöter samt sammankallande för respektive kommitté
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 


   

 

De senaste nyheterna
Möjlighet att springa Lägerövningar2023-12-06
Webshop för klädbeställning är öppen!2023-12-05
Nattcup 7 dec2023-12-05
Information om konstsnötillverkning2023-12-02
Grötfest med träning söndag den 17 Dec!2023-11-30
Info inför lägret2023-11-29
Dags att köpa årets Julkalender !2023-11-20
Läger med uppstart inför 20242023-11-16
Arbetsdag på Karlsnäs Lördagen den 18/112023-11-12
Succé för Halloween Night Trail2023-11-04


För att läsa fler och äldre nyheter - gå till Arkivet.

Sök i ROKs nyhetsarkiv:
Skriv in sökord:

 
Ronneby OK
Skärvgölsvägen 2
372 92 Kallinge
E-post: rok@rok.nu
Klubbgård
Karlsnäsgården
Telefon 0708-11 92 30
Mer information om bokning
Webansvarig Utskriftsformat
Jon Engkvist
footer