Publicerad: 2019-02-09 16:08:23 av Nina Ring
Nyhetskategori: Allmänt
[Redigera]

Välkommen till Ronneby OK Årsmöte 2019

Välkommen till Ronneby OK årsmöte i Karlsnäsgården söndagen den 10 februari kl 14:00, enligt kallelse 2018-12-22.
Dagordning för årsmöte, verksamhetsberättelse för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 är hittar ni via länkar nedan. Dessa hittar ni också på anslagstavlan på Karlsnäsgården.

Valberedningens förslag 2019

Inlämnad motion till RonnebyOK:s årsmöte 2019 med styrelsens yttrande, utdrag ur styrprotokoll 2019-01-29.

Varmt välkomna!

Förslag till ändring av stadgar (§15 nedan) finns att hitta i filarkivet på hemsidan.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av två protokolljusterare och rösträknare
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fråga om årsmötets utlysande
§6 Fastställande av dagordning
§7 Verksamhetsberättelse för 2018
§8 Förvaltningsberättelse för 2018
§9 Revisorernas berättelse för 2018
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018
§11 Fastställande av medlemsavgift för 2020
§12 Fastställande av tävlingsavgift för 2020
§13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019
§14 Inkomna motioner
§15 Ändring stadgar
§16 Val av
ordförande på en tid av ett år
sekreterare, på en tid av två år
en ledamot, fyllnadsval
en ledamot, på en tid av 2 år
två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande på en tid av ett år
§17 Val av ledamöter i kommittéer för en tid av ett år
Tränings- och tävlingskommittén
Ungdomskommittén
Egna arrangemangskommittén
Karlsnäskommittén
Skid- och friidrottskommittén
Kommunikations- och marknadsföringskommittén
§18 Val av övriga funktionärer för en tid av ett år
OL-skytteansvarig tillika vapenansvarig
Utbildningsansvarig
Markkontaktman
Klädansvarig
Webbansvarig
Märkesombud
Trivselgrupp
§19 Övriga frågor
§20 Årsmötets avslutande

 
Länkar: Vhtberättelse o årsbokslut 2018 , Vhtplan o budget 2019

   

 

De senaste nyheterna
Utbildning konstsnöanläggningen - Lördag2019-12-03
Subvention av kläder2019-12-01
Beredskapslista konstsnötillverkning2019-11-30
Ungdomsverksamhet skidor 20202019-11-22
Kvitto betalning kläder2019-11-17
Subvention kläder2019-11-15
Kläderna har kommit!2019-11-14
O-event Borås 8-10 nov2019-11-12
Klubbkläderna är på väg!2019-11-11
Äntligen dags för ungdomsinnebandy igen!2019-11-09


För att läsa fler och äldre nyheter - gå till Arkivet.

Sök i ROKs nyhetsarkiv:
Skriv in sökord:

 
Ronneby OK
Skärvgölsvägen 2
372 92 Kallinge
E-post: rok@rok.nu
Klubbgård
Karlsnäsgården
Telefon 0457-460016
Mer information om bokning
Webansvarig Utskriftsformat
Jon Engkvist
footer